Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen

Wilt u een nieuwe kozijn plaatsen of een kozijn of gevelpaneel wijzigen?
Doorloop de stappen uit het checklist om na te gaan
of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Kozijn, raam, deur, isolatieglas of kozijninvulling.

  Is het gebouw waarin u de wijziging
in de gevel aanbrengt een (voorbeschermd)
Rijks, provinciaal of gemeentelijk monument
of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd
stadsof dorpsgezicht?

Ja

Omgevingsvergunningplichtig  
  Nee      
  Brengt u de
wijziging aan in
de gevel van een
bijbehorend
bouwwerk?
     
  Nee      
  Brengt u de
wijziging aan in de
gevel van het
hoofdgebouw?

Nee

Omgevingsvergunningplichtig  
  Ja      
  Brengt u de
wijziging aan in
de voorgevel van
het hoofdgebouw?

Ja

Omgevingsvergunningplichtig  
  Nee      
  Brengt u de
wijziging aan in
een zijgevel van
het hoofdgebouw?

Nee

Geen omgevingsvergunning
nodig
 
  Ja      
  Is de betreende
zijgevel naar
openbaar
toegankelijk
gebied gekeerd?

Nee

Geen omgevingsvergunning
nodig
 
  Ja      
  Omgevingsvergunningplichtig      

_

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in all-round bouwkundige advies, bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen.
Begeleiden en indienen bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag in Gemeente Amsterdam

Aboss Bouwkundige advies & tekenbureau Amsterdam

Aboss bouwadvies & tekenbureau is uw bouwkundig partner in Bouw en Architectuur,
en vormt de belangrijke schakel tussen ontwerp en uitvoering.
Wij verzorgen het gehele of gedeeltelijke bouwkundig tekenwerk binnen uw projecten;
van voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwvoorbereidingsfase, bouwaanvraag,
bestekfase tot en met de uitvoeringsfase. De uitwerking en detaillering werken we geheel volgens uw ideeën en aanpak uit.
Met Aboss bouwadvies en tekenbureau bent u altijd verzekerd
van uitstekende bouwkundige kennis, uitwerkcapaciteit en kwaliteit!