Aboss Bouwadvies Ingenieursbureau

"Installatie tekeningen"

Installatietekening Nodig?

Aboss Bouwadvies en Tekenbureau maakt installatietekeningen voor een gevarieerde klantenkring. Deze installatietekeningen bieden een gedetailleerde weergave van precieze apparatuur, schakelapparatuur, leidingwerk en andere elementen binnen een gebouw. Ze zijn van vitaal belang wanneer aanpassingen of renovaties worden ondernomen in een bouwproject.

Onze werkwijze is als volgt:

Aboss Bouwadvies en Tekenbureau begint het proces door de basisarchitectuurtekening van het gebouw te maken en een gestructureerd lagen-systeem op te zetten. Dit vormt de basis voor een digitale opslagplaats waar verschillende installatietekeningen veilig bewaard en gedocumenteerd kunnen worden. Vervolgens kunnen installateurs hun aanpassingen of vervangingen moeiteloos integreren in de door Aboss Bouwadvies en Tekenbureau in DWG-formaat aangeleverde architectuurtekening, met gebruik van hun gespecialiseerde AutoCAD-applicaties. Zodra de AutoCAD-tekeningen van deze installaties terugkomen bij Aboss Bouwadvies en Tekenbureau, worden ze methodisch georganiseerd binnen de relevante lagen van de digitale "bibliotheek."


In de huidige context is effectief datamanagement van het grootste belang. Wij hebben geïdentificeerd dat vastgoedeigenaren in het bijzonder uitdagingen ondervinden bij het consolideren van analoge en digitale gegevens in een eigentijds en samenhangend formaat. Aboss Bouwadvies en Tekenbureau kan deze uitdaging verlichten door deze gegevens nauwkeurig te sorteren en samen te voegen in een uniform digitaal project. Wij benadrukken het belang van het onderhouden van uitgebreide en actuele gegevens om werkprocessen te optimaliseren.

Wat betreft installatietekeningen is het gebruikelijk dat deze worden gegenereerd tijdens de bouwfase en vervolgens worden opgeborgen. In het geval van aanpassingen of renovaties worden doorgaans alleen de gewijzigde secties gedocumenteerd en gearchiveerd, of het nu fysiek in opbergkasten is of binnen netwerksystemen.


Onze expertise ligt in het opnieuw samenstellen van deze uiteenlopende tekeningen in het huidige project en het actueel houden ervan door updates op te halen en te integreren wanneer er wijzigingen optreden. Deze aanpak zorgt ervoor dat uw gegevens actueel blijven, wat snelle toegang en distributie van benodigde informatie aan onderaannemers tijdens toekomstige aanpassingen vergemakkelijkt. Zodra onderaannemers de wijzigingen hebben geïntegreerd, kan Aboss Bouwadvies en Tekenbureau deze aanpassingen als een aparte laag binnen het project opnieuw integreren, waardoor de actualiteit en integriteit van de gegevens behouden blijft.

Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installatietekeningen

Elk gebouw is uitgerust met elektrotechnische (E) en werktuigbouwkundige (W) installaties. Conform de NEN 3140 normering, worden de voorwaarden voor veilig gebruik van elektrische installaties vastgesteld. Het is essentieel dat actuele E- en W-installatietekeningen in elk gebouw beschikbaar zijn voor zowel gebruikers als bezoekers, om veiligheid en efficiëntie te garanderen.

Waterinstallaties

Deze tekeningen omvatten de waterleidinginfrastructuur en zijn cruciaal voor de legionella preventie en het beheer van waterleidingnetwerken. Dit waarborgt de veiligheid van zowel gebruikers als bezoekers van het gebouw.

Luchtbehandelingsinstallaties

Deze documentatie specificeert de routing en functionaliteit van systemen zoals verwarmingsinstallaties (bijvoorbeeld op gasbasis), koelsystemen en installaties voor ventilatie en luchtconditionering.

Rioleringssystemen

Deze tekeningen geven inzicht in de ligging van rioleringssystemen, die onontbeerlijk zijn voor het realiseren van aansluitingen tijdens bouwprocessen.

Brandmeldinstallaties

Platgronden van brandmeldinstallaties tonen de exacte locaties van geactiveerde brandmelders binnen een gebouw. Deze plattegronden worden nabij de brandmeldcentrale geplaatst en bieden essentiële informatie over de melderstatussen, zichtbaar op de display van de brandmeldinstallatie.

Internetbekabeling

Deze tekeningen bevatten gedetailleerde informatie over de bekabeling, inclusief specifieke eigenschappen en nummering, om een effectief en efficiënt netwerkbeheer te faciliteren.

***

-

Contact

Neem contact met ons op, we helpen u graag om uw ideeën te verwezenlijken.

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau is gespecialiseerd in bouwkundig advies, bouwkundig tekenwerk, constructieberekeningen.

Begeleiden en indienen bouwaanvraag, omgevingsvergunning, splitsingsaanvraag en gevelreclame aanvraag.

Bouwkundig tekenwerk en constructie berekeningen tbv indienen van de aanvraag dakterras, omgevingsvergunning.

Aboss Bouwkundig advies en Tekenbureau Amsterdam